Özel Yetenek Sınavları Kontenjan ve Başvuru Koşulları

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Özel Yetenek Sınavları Kontenjan ve Başvuru Koşulları

Kontenjanlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı      : 30

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı          : 30

Yabancı uyruklu adaylar

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar diğer adaylarla birlikte Özel Yetenek Sınavına tabii tutulurlar.  Kontenjanlara göre asil ve yedek olarak tasnif edilir. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı (Resim 2, Müzik 2 olmak üzere) toplam 4 (dört) kişidir.

ÖYGS Aday Kabul Koşulları

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına kabul için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kayıtların başlama tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c) Kayıt yaptıracağı, Eğitim Öğretim yılı için yapılan YGS’ye girmek ve Bölümler için istenecek olan gerekli YGS Puanını almak,

d) Aday Kabul İşlemleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülür.

Ön Kayıt ve Başvuru İşlemleri

   1. Kayıtlar, sadece internetten 14 – 20 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Özel yetenek sınavına başvurmak isteyen adaylar http://egitim.comu.edu.tr/ adresi duyurular linkinden kayıt işlemleri başlığı altındaki açıklamalar doğrultusunda Çevrimiçi ön kayıt başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra bir çıktısı alınarak kaydet butonuna basarak başvuru yapabileceklerdir. Başvurularının kesinleşebilmesi için imzalı internetten çıktısı alınan aday başvuru formu ile istenen evrakların eksiksiz olarak kargo/APS yoluyla veya elden “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi ÇANAKKALE” adresindeki Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Bürosuna 21 Temmuz 2016 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar belgeleri Dekanlığımıza ulaşmayan adayların ve internetten kayıt işlemleri yaptırmayan adayların her türlü sorumluluk kendilerine aittir. (Postadaki gecikmeler ve farklı adresler gönderilen belgeler dikkate alınmayacak olup bundan tamamen adayın kendisi sorumludur.)

   2) Başvuru Evrakları:

a) Aday Başvuru Formu,
b) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, (kıyafet yönetmeliğine uygun, cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Başvuru evrakları tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt işlemi kesinlikle yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir.

   3) Aranan Koşullar:

 • Müzik Eğitimi Anabilim Dalı için;

Tüm Lise Mezunlarının 2016 – YGS puan türüne bakılmaksızın 220 veya daha fazla YGS puanı almış olması zorunludur.

 • Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı için;

Tüm Lise Mezunlarının 2016 – YGS puan türüne bakılmaksızın 200 veya daha fazla YGS puanı almış olması zorunludur.

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

1) Başvuran adaylar ilan edilen sınav programında belirtilen gün, yer ve saatte, belgeleri ile birlikte hazır bulunur. 

3) Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmaz ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılır.

4) Müzik Eğitim anabilim dalı için sınava girecek adaylar, Müziksel yazma (dikte) sınavında kurşun kalem ve silgi bulundurmak zorundadırlar. Sınavda kullanılacak mühürlü nota kâğıtları Fakülte tarafından adaylara dağıtılacaktır.

5) Adaylar sınavlar sırasında, ses ve görüntü kaydedici özelliğe sahip araçları (cep telefonu, kamera, mp3 çalar,  vb.) ve veri iletim cihazlarını yanlarında bulunduramazlar.

6)  Sınav Üst Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini değiştirme yetkisine sahiptir.

Aday Sınav Giriş Belgesi

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylara Kayıt Bürosu tarafından onaylı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı, soğuk damgalı özel kimlik belgesini (nüfus kâğıdı, ehliyet, pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. Soğuk damga bulunmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da adaya benzemeyen kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.

ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHİ VE YERİ:

a) Resim-İş Eğitimi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavı (06 - 07 Eylül 2016)  tarihlerinde Anabilim Dalımız atölyelerinde (Terzioğlu Yerleşkesi’nde, Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası’nın Zemin Katı) yapılacaktır. Adayların hangi atölyelerde sınava girecekleri, listeler halinde panolarımızda ilan edilecek ve “Sınava Giriş Belgeleri” kontrol edilerek sınav salonlarına alınacaklardır. Sınav, sabah saat 10:30’da başlayacak ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.

b) Müzik Eğitimi: Sınav,  (26 - 29 Temmuz 2016) tarihlerinde Eğitim Fakültesi Anafartalar Yerleşkesi Süleyman Demirel Konferans Salonu ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Binası’nda (B Blok Zemin Kat) yapılacaktır. Sınavın başlama saati 10.00’ dur.  Adayların,  hangi salonda sınava girecekleri, sınavın yapılacağı merkezde listeler halinde ilan edilecek ve “Sınava Giriş Belgeleri” ve özel kimlikleri kontrol edilerek sınav salonlarına alınacaklardır. Sınava Giriş Belgeleri ve özel kimlik belgeleri olmayan adaylar sınava alınmazlar.
Sınav tek aşamalı olarak yapılacaktır.

KESİN KAYIT TARİHİ VE YERİ (19 – 20 Eylül 2016)

Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 19 - 20 Eylül 2016 tarihlerinde Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde, Özel Yetenek Sınavına giren yedek adayların 21 – 22 Eylül 2016 tarihlerinde dilekçe ile başvurularına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılarak kontenjan açığı kadar öğrencinin kesin kayıtları 26 Eylül 2016 tarihinde yapılacaktır. 26 Eylül 2016 tarihi mesai bitiminden sonra, kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır.

Kayıt yaptırmaya hak kazandığı halde, kayıt süresi içinde sağlık sorunları nedeniyle kayda şahsen başvuramayacak adaylar, vekalet yoluyla kayıt yaptırabilirler. Yasal süreler içinde vekâletle de başvuru yapmayan adayların kaydı yapılmayacaktır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavı Uygulama ve Değerlendirme Esasları

A)MÜZİKSEL İŞİTME-OKUMA-YAZMA ALANI

1) Müziksel Yazma (Dikte) Sınavı

            Müziksel yazma (Dikte) sınavına,  tüm adaylar ön kayıt sırasında duyurulacak olan gün ve saatte aynı anda toplu olarak alınacaktır. Dikte sınavı, tek oturumda yapılacak olup, sınava geç kalan veya herhangi bir nedenle girmeyen adaylar için yenilenmeyecektir. Bu sınav için adaylar, kurşun kalem ve silgi getirecek, sınav kağıdı ise, adaylara mühürlü olarak dağıtılacaktır. 

            Bu aşamada geçici değiştirilmiş seslerin de kullanıldığı do majör-sol majör veya ilgili minör tonlarında,  2/4 veya 4/4 lük ölçüde ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık nota değerlerinden oluşan 8 (sekiz) ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazmaları istenir.

2) Müziksel Okuma (Deşifre-Solfej) Sınavı

            Bu aşamada, adaylar sınav salonuna tek tek alınacak ve komisyonca belirlenmiş bir ezgiyi deşifre ederek okuması istenecektir.

3) Ezgi Tekrarı Sınavı

Bu aşamada, adaylardan komisyonca belirlenmiş, piyanoda çalınan ikişer motiften (4 göze ) oluşan iki ayrı ezgiyi sesiyle yinelemesi istenecektir.

MÜZİKSEL YAZMA, OKUMA, EZGİ TEKRARLAMA SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU

Müziksel Yazma (Dikte)

Müziksel Okuma

(Deşifre-Solfej)

 

Ezgi Tekrarı

Toplam

8 x 6= 48 Puan

4 x 5= 20

4 x 4= 16

4 x 4= 16

100

B) MÜZİKSEL SÖYLEME ALANI

Müziksel söyleme alanı sınavında, adayın sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Adayların önceden hazırlamış oldukları iki (2)  eser üzerinde (okul şarkısı-lied-aria-aria antiche-THM-TSM vb.) ses sınırı ve tekniği, sesinin işlenebilirliği, entonasyon, artikülâsyon ve nefes kullanma becerileri ile ayrıca tonal-makamsal duygusu ölçülecektir. Seslendirilecek eser Türkçe ya da eserin orijinal dilinde olabilir. Eserlerden birinin geleneksel Türk Halk Müziği (Türkü) veya geleneksel Türk Sanat Müziği (Şarkı) türlerinden olması zorunludur.

MÜZİKSEL SÖYLEME SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU

BOYUTLAR

Sesin Niteliği ve Kapasitesi

Teknik

Müzikal

Toplam

Puan

40

30

30

100

Müziksel söyleme alanındaki boyutlar değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.

Sesin Niteliği ve Kapasitesi değerlendirilirken aşağıdaki özellikler dikkate alınacaktır.

 • Sesin gürlüğü
 • Sesin genişliği
 • Sesin tınısı
 • Ses sağlığı ve temizliği

Teknik Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.

 • Eseri doğru bir duruşla seslendirme
 • Eseri doğru söyleme
 • Eseri tonalite içerisinde kalarak temiz söyleme
 • Eseri metrik ve ritmik olarak doğru söyleme
 • Eseri doğru bir artikülasyonla seslendirme
 • Eseri sözlerini açık ve anlaşılır söyleme

Müzikal Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.

 • Doğru cümleleme            
 • Eseri özgün-otantik hızında seslendirme
 • Eseri bütün olarak seslendirme
 • Eseri dinamiklerine uygun bir üslupta yorumlama
 • Eseri anlamlı, karakterine uygun söyleme

C) MÜZİKSEL ÇALMA ALANI

Adayın çalgısındaki teknik düzeyini belirlemek için 1 (bir) eser çalması istenir. Bu aşamada adaylar; tuşlu dokunmalı (piyano), mızraplı, tezeneli (gitar, mandolin, bağlama, kanun, ud vb.), yaylı-sürtmeli (keman, viyola, kontrabas, kemençe vb.) ve soluklu üflemeli (blokflüt, yanflüt, obua, klarnet, ney, mey vb.) çalgılardan biriyle kendi hazırladıkları bir eseri seslendireceklerdir. Aday isterse çalgı çalma performansını iki çalgı çalarak da gösterebilir. Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik bölümlerinden mezun olan adayların sınava girecekleri çalgılarının yanında piyano çalmaları da zorunludur. Vurmalı (davul, zil bateri, darbuka, def, vb.) mekanik öğeler taşıyan ve programlanabilir öğeleri olan (elektronik org vb.) çalgılarla sınava girilmeyecektir. Piyano dışındaki çalgıların adaylar tarafından getirilmesi zorunludur.

MÜZİKSEL ÇALMA SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU

BOYUTLAR

Teknik

Müzikal

Toplam

Puan

60

40

100

Müziksel çalma alanındaki boyutlar değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.

Teknik Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.

 • Çalgıyı doğru bir tutuş ve duruşla çalma
 • Çalgıda Sağ ve sol el tekniğini doğru uygulama
 • Eseri doğru çalma
 • Eseri tonalite içerisinde kalarak temiz çalma
 • Eseri metrik ve ritmik olarak doğru çalma
 • Eseri doğru bir artikülasyonla seslendirme

Müzikal Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.

 • Eseri özgün-otantik hızında seslendirme
 • Eseri doğru cümleleme            
 • Eseri bütün olarak seslendirme
 • Eseri dinamiklerine ve karakterine uygun bir üslupta yorumlama

D) DEĞERLENDİRME

Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirme yapılır; puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanır (küsüratlar 3 basamağa kadar dikkate alınır).

Adayların özel yetenek sınav puanı, ( ÖYSP) Müziksel İşitme – Okuma ve Yazma alan sınavından aldığı puanın % 40’ı, Müziksel Söyleme Alan Sınavından aldığı puanın % 30’u ve Müziksel Çalma alan sınavından aldığı puanın % 30’u toplamından elde edilir. Elde edilen puan; adayların Özel Yetenek Sınavı Puanıdır. ( ÖYSP)

Özel Yetenek Sınav Puanı yüz puan üzerinden 50 ve üzeri olan adaylar Genel Değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Barajı geçemeyen adaylar başarısız sayılacak ve yerleştirme puanı hesaplanmayacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANI DEĞERLENDİRMESİ (ÖYSP)

 

Müziksel Yazma, Okuma ve Ezgi Tekrarlama Alanı

Müziksel Söyleme Alanı

Müziksel Çalma Alanı

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP)

% 40

% 30

% 30

% 100

Sınavda her komisyon üyesi, bağımsız olarak her aday için takdir ettiği toplam puanı belirler. Puanlar toplanıp komisyon üyesi sayısına bölünerek adayın Yetenek Sınavı Başarı Notu belirlenir. Adaylar, sınavdaki başarı puanlarına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanırlar. Böylelikle adayın ham Özel Yetenek Sınav Puanı belirlenmiş olur. Özel yetenek sınavı puanı, 2016 – ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki “Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi” başlığı altında belirtilen diğer ölçütlerle birlikte açıklanmış olan formülde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonrasında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve liste belirlenmiş olur. Puanların eşit olması durumunda madde 5 (b)’de belirtilen esaslar uygulanır.

Bu sıralamada kontenjan sayısı kadar aday (30) kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısına eşit sayıda (30) adaydan bir yedek liste hazırlanır. Kontenjan dolmadığı takdirde, kontenjan açığı yedek listeden tamamlanır.

Kesinleşmiş asil ve yedek aday listeleri ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir.

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavı Uygulama ve Değerlendirme Esasları

Sınav iki aşamalıdır: Birinci aşama “Modelden Desen”, ikinci aşama ise “İmgesel Tasarım” şeklinde olacaktır. Birinci aşamadaki “Modelden Desen” eleme niteliğinde olup, bu aşamada 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar ikinci aşamaya katılabileceklerdir.

Sınavın her iki aşamasında da öğrenciler, kendilerine ayrılmış mekânlarda sınava alınacaklar ve her aday belirtilen yerlerde sınava girmekle yükümlü olacaklardır.

Adaylar, her iki aşamada da kullanmak üzere, kurşun kalem (HB ya da en fazla 4B), yumuşak bir silgi, kalemtıraş, kıskaç, 50x35cm ebadında resim kâğıtlarını koyabilecekleri resim altlığı vb. araç-gereçleri getirmeleri gerekmektedir. Her iki aşamada da kâğıtlar öğrencilere tarafımızca verilecektir.

Adayların hangi atölyelerde sınava girecekleri, listeler halinde panolarımızda ilan edilecek ve “Sınava Giriş Belgeleri” kontrol edilerek sınav salonlarına alınacaklardır.

A) BİRİNCİ AŞAMA- MODELDEN DESEN

(06 Eylül 2016 Saat: 10.30)

Özel Yetenek Sınavının ilk aşaması ve eleme niteliğinde olan “Modelden Desen”de (aday sayısına bağlı olarak “sabah” ve “öğlen” oturumları olarak yapılabilir; bu durumda ikinci oturum 14.30’da başlar), adaylar 100 dakikalık bir sınava alınırlar. Bu aşamada adaylar, kurşun kalemle (HB ya da en fazla 4B) 50x35 cm. ebadındaki resim kâğıtlarına (kâğıtlar tarafımızdan verilecek), hazırlanmış canlı ya da cansız modelden desen çalışacaklardır. Bu çalışma sırasında adaylardan, kompozisyona dahil edilmek üzere model haricinde obje / objeler, figür / figürler ve mekân gibi ekleme yapmaları istenebilir. Bu aşama, 50’şer dakikalık iki bölümde yürütülecek ve iki bölüm arasında 10 dakika ara verilecektir.

B) İKİNCİ AŞAMA-İMGESEL TASARIM

( 07 Eylül 2016, Saat: 10.30)

Birinci aşamada başarılı olmuş adayların katılabileceği bu aşamada, adaylara söylenecek bir konunun ya da yaşanmış / yaşanabilecek bir olayın imgelemden resimlenmesi istenecektir. 50x35cm ebadındaki kâğıtlara yapılacak olan bu çalışmada da süre 120 dakikadır ve ara verilmeyecektir.

Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanır (küsüratlar üç basamağa kadar dikkate alınır). Birinci aşama sınavında 50 (elli) puanın altında alan adaylar, ikinci aşama sınavına giremezler.

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için üç puan türü belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. Bunlar; ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP), Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan türlerinin en yükseği) ve 2016-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü) dır. Bu hesaplar 2016 YGS Kılavuzunuzdaki ilgili esaslar dikkate alınarak yapılacaktır.

06 Eylül 2016 günü saat 10.30’da yapılacak ve eleme niteliğinde olan “Modelden Desen” sınavının sonuçları, aynı gün panolarımızdan ilanen duyurulacaktır.

Birinci aşamayı başarmış adayların girebileceği ve 07 Eylül 2016 günü saat 10.30’da yapılacak olan “İmgesel Tasarım” sınavından sonra aynı gün (sınava katılacak öğrenci sayısına göre sonraki gün de olabilir) maddi hata ve itirazlar için geçici liste ilan edilecektir. Yasal itiraz süresinin sonunda kesinleşmiş liste en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmış 30 asil ile 30 yedek aday şeklinde belirlenecek ve Fakültemiz Dekanlığınca Eğitim Fakültesi (Anafartalar Yerleşkesi’nde) ilan panolarından ilan edilecektir.

Yerleştirme

Bilgi İşlem Komisyonu tarafından bilgisayar ortamında veriler girilir,  Sınav Kontrol Komisyonu tarafından veriler kontrol edilir ve komisyon onayından sonra sonuçlar ilan edilir.

 Sınav sonuçlarının duyurulması

ÖYGS sonuçları Eğitim Fakültesi web sayfasında (http:// http://egitim.comu.edu.tr/) Sayfasında ve Eğitim Fakültesi Girişindeki Panolarda duyurulur.

Kesin kayıt işlemleri

(1)Kesin kayıt işlemleri, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde ve Fakülte Öğrenci İşleri Bürosunda yapılır.

(2) Sınavı kazanan asıl adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırır. Aksi halde, yerine sıradaki yedekler asıl kayıt için ilan edilir.

(3) Kesin kayıt yaptıranlardan yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihine kadar kayıtlarını sildirenlerin yerine o bölüme ait yedek listeden sırası gelen adaylara kayıt hakkı tanınır.

(4) Müzik Eğitimi Anabilim Dalına kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenir.(Sağlık kurulu raporunda Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmesinde hiçbir sakınca yoktur ifadesi yer alacak.)

İtirazlar

 1. Sınavlarda uygulamaya ve sonuçlara yönelik “itirazlar”, adayın sınavının bitişinden itibaren en geç 1(bir) gün sonrasına kadar yazılı yapılmış olması halinde işleme alınır. İtirazlar Eğitim Fakültesi Dekanlığına yapılır.
 2. İşleme alınan itirazlar Sınav İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir.

İrtibat Telefonları:  0 (286) 217 13 03 /  217 19 93 /  217 47 63 –  Dahili 37 01 – 37 02

Fax                             :  0 (286) 212 07 51

İnternet                      :  http://eğitim.comu.edu.tr/