Özel Yetenek Sınavı ile Fakültemize Yerleşen Adayların Kayıt Takvimi ve Bilgileri

KESİN KAYIT TARİHİ VE YERİ (10 – 11 Eylül 2015)

Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 10 – 11 Eylül 2015 tarihlerinde Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde, Özel Yetenek Sınavına kazanan yedek adayların 14 – 15 Eylül 2015 tarihlerinde dilekçe ile başvurularına göre en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılarak kontenjan açığı kadar öğrencinin kesin kayıtları 18 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır. 18 Eylül 2015 tarihi mesai bitiminden sonra, kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır.

Kayıt yaptırmaya hak kazandığı halde, kayıt süresi içinde sağlık sorunları nedeniyle kayda şahsen başvuramayacak adaylar, vekalet yoluyla kayıt yaptırabilirler. Yasal süreler içinde vekâletle de başvuru yapmayan adayların kaydı yapılmayacaktır.


Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

2. 2015 YGS  Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).

3. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4. Nüfus cüzdan fotokopisi.

5. 1993 ve öncesi doğan erkek adayların Üniversiteye kaydında sakınca bulunmadığına dair belge (askerlik şubelerinden alınacak) veya terhis belgesi.

6. Müzik Öğretmenliği, Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, bu bölümlerdeki derslere devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır). 

7. Kayıt zarfı ücreti banka makbuzu.  25.00 TL. (Ziraat Bankası Kordon Çanakkale Şubesindeki 813-59210401-5001 nolu hesap)

IBAN:TR95 0001 0008 1359 2104 015001