Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Derslerine İlişkin Bilgilendirme

.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 02.10.2020 tarihli Fakülte-Kurum İşbirliği Kapsamındaki Öğretmenlik Uygulaması konulu yazı ile Öğretmenlik Uygulaması ve Alan Çalışması derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretmenlerin, hali hazırda bireysel olarak açtıkları çevrimiçi canlı ders uygulamaları dahilinde yürütüleceği ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi üzerinden değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda; 

  • Uygulama öğretmenlerinin dijital, çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencileri ile birlikte yürüttükleri ders ve etkinliklere uygulama öğretim elemanı ile uygulama öğrencilerini de kayıt ederek, derslere katılmalarına ve ders anlatabilmelerine imkan sağlaması, 
  • Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından uygulama öğrencilerinin uzaktan öğretimle anlatacağı ders konularının/haftalarının belirlenmesi, 
  • Uygulama öğrencisinin “toplantı adres bağlantısını ve şifresini” kullanarak derse katılması / ders anlatması, 
  • Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından koordine edilen çevrimiçi ortamlarda uygulama öğrencilerinin performanslarının değerlendirilmesi istenmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen bu yazı çerçevesinde öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında danışmanlığını yürüttüğünüz öğrencilerin eşleştirildiği okullardaki sorumlu okul idarecileri ile iletişime geçilerek öğrencilerin uygulama öğretmenlerinin belirlenmesi ve uygulama öğretmeni ile iletişim kurulması ve sürecin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.  
Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri de öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında eşleştirildiği okullardaki öğretmenler ile bu süreci öğretmenlerin, hali hazırda bireysel olarak açtıkları çevrimiçi canlı ders uygulamaları dahilinde yürüteceklerdir. 
Okul deneyimi dersinde de öğrenciler yine eşleştirildikleri okullarda kendileriyle eşleştirilecek öğretmenler aracılığıyla okul deneyimini gerçekleştireceklerdir. Bu ders kapsamında ise öğrenciler öğretmenlik mesleğine ilişkin gözlem yaparak, uygulama çalışmalarına hazırlık yapacaklardır. Öğretmenlik uygulamasında olduğu gibi bu ders kapsamında da danışmanlığını yürüttüğünüz öğrencilerin eşleştirildiği okullardaki sorumlu okul idarecileri ile iletişime geçilerek öğrencilerin eşleştirileceği öğretmenlerin belirlenmesi ve öğretmen ile iletişim kurulması gerekmektedir. 
Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerine ilişkin öneri olarak hazırlanan ekteki taslak çalışma planlarından yararlanılabilir. 
 

Ekler

Okul Deneyimi Dersi Taslak Çalışma Planı.docx
Öğretmenlik Uygulaması Dersi Taslak Çalışma Planı.docx