Millî Eğitim Dergisi Okuma Kültürü ve Söz Varlığı Özel Sayısı
Millî Eğitim dergisi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim, bilim, sanat ve kültürle ilgili gelişmeleri izleyen, sorunları ortaya koyan, inceleyen, alandaki çalışma sonuçlarını ilgililere duyurarak iletişim işlevini yerine getiren, eğitimin paydaşlan arasında ortak bilinç ve sorumluluk duygusunu oluşturmayı hedefleyen üç aylık, hakemli, bilimsel bir dergidir.

5000 adet baskısı yapılmakta olup ücretsiz olarak üniversitelere, il ve ilçe kütüphanelerine dağıtımı yapılmaktadır. Dergi, TÜBİTAK ULAKBIM veri tabanında taranmaktadır.

Millî Eğitim dergisi yönetimi, 2016 yılının Şubat aymda yayımlanacak 209. Sayısını Okuma Kültürü ve Türkçenin söz varlığının tespiti Özel Sayısı olarak çıkarma kararı almıştır. Bu bağlamda; özelde örgün eğitimdeki çocuklarımızı, genelde hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde bütün toplumu okumaya nasıl teşvik edebiliriz, soruna cevap teşkil edecek makalelerle, seviye gruplan için kitaplar hazırlanması amacıyla Türkçenin söz varlığının tespitine yönelik makaleler bu sayıda yer alacaktır. Dergi, konu okuma kültürü, söz varlığının tespiti, yaratıcı okuma ve yazma merkezli olmak şartıyla bütün araştırmacılara açıktır. Makaleler, iki hakeme incelettirildikten sonra kabul edilmesi halinde yayımlanacaktır.