Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavları İle İlgili Duyuru

.

        Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı sonuçları; ÖSYM tarafından Ortaöğretim Başarı Puanını (OBP) veri aktarma sistemine henüz  verilmediğinden yerleştirme puanının hesaplanmasındaki kriterlerden biri olan Ortaöğretim Başarı Puanını (OBP) verilerine ulaşılamamakta ve bu nedenle yerleştirmeye esas formül uygulanamamaktadır. Söz konusu verilere ulaşır ulaşmaz Ozel Yetenek Sınav Sonuçları Fakültemiz resmi web sayfasında  (egitim.comu.edu.tr) ilan edilecektir.

 


Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL
Dekan V.