Fakültemiz Yüzde Onluk Başarı Dilimleri

.

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Sonu itibarıyla yüzde onluk başarı dilimine giren Fakültemiz öğrencilerine ait tablolar aşağıda sunulmuştur.

Değerlendirme sonuçlarına itirazlar Üniversitemiz Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi 8.Maddesinde geçen "(4) Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 10 iş günü içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yazılı olarak başvurabilirler.  Yapılan başvurular birim yönetim kurulunca karara bağlanır. 10 iş günü sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz."  İfadesi gereğince itirazlar Fakültemiz Dekanlığı'na yapılabilir.

Ekler

Fakültemiz Yüzde Onluk Başarı Dilimleri.docx