Fakültemiz 2019 Yılında Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasında Eğitim Fakülteleri İçerisinde 6.Oldu.

.

 

Türk yükseköğretim tarihinin en büyük çalışması olan Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı araştırmacıları tarafından hazırlanmaktadır. Devlet üniversiteleri ve fakülteleri sıralamasının temel veri kaynağı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğidir. 

2018 yılında 124 bin akademisyenin %43’üne tekabül eden 44 bini akademik teşvik programından yararlanabilirken (puanı 30’un üzerinde olan) 2019 yılında 139 bin akademisyenin sadece %20’i (28 bin) akademik teşvik programından yararlanabildi. Bir önceki yıl her dört araştırma görevlisinden biri teşvik ödeneği alabilirken, bu yıl ise her yüz araştırma görevlisinden sadece üçü teşvik alabildi. Ayrıca geçmiş yıllarda 1000’lerle ifade edilen akademik teşvikten tam (100) puan alan öğretim elemanı sayısı bu yıl sadece 19’da kaldı. Söz konusu bu 19 kişinin hemen hemen tamamı geçmiş yıllarda da 100 tam puan almış akademisyenlerden oluşmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan rapora göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakülteleri sıralamalarında 2017 yılında 25. olup 2018 yılında 10. olurken 2019 yılında ise 6. sıraya yükselmiştir. Bu başarı akademik ve idari kadromuzdaki çalışma arkadaşlarımın samimi çalışmalarının sonucudur. Fakültemiz çalışanlarını kutluyorum.

 


Prof.Dr. Salih Zeki GENÇ
Dekan           
 

 

 

 

 

Ekler

2019 - Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması.pdf
2018-Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması.pdf
2017-Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması.pdf