Fakültemiz 2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sonu Yüzde Onluk Başarı Değerlendirme Sonuçları

.

2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu  yüzde onluk başarı dilimine giren Fakültemiz öğrencilerine ait listeler aşağıda sunulmuştur.

Değerlendirme sonuçlarına itirazlar Üniversitemiz Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi'nin 8.Maddesinde geçen "(4) Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 10 iş günü içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yazılı olarak başvurabilirler.  Yapılan başvurular birim yönetim kurulunca karara bağlanır. 10 iş günü sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz."  ifadesine bağlı olarak Fakültemiz Dekanlığı'na yazılı olarak 19 Şubat 2020 saat 17.00' a kadar yapılabilir.

Ekler

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı.xls
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı.xls