Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) Dergisinin Nisan 2016 Sayısı Yayınlandı

Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) Dergimizin Nisan 2016  sayısına makaleleri ile katkı veren akademisyenlere ve değerlendirme sürecinde emeği geçen hakemlerimize teşekkür ederiz.

Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisine eku.comu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL
Dekan V.