Eğitim Yönetimi Bölümünde Dr. Durmuş Özbaşı Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Semineri Verdi
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı tarafından koordine edilen programda, doktora öğrencilerine Dr. Durmuş Özbası tarafından Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) semineri verildi. Öğrencilerin doktora tez çalışmalarında ve yapacakları diğer araştırmalarda farklı alternatifleri kullanmaları planlandı.