Doçentlik Sınavı Duyurusu

31.01.2009 tarih ve 27127 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin 6/11 maddesi uyarınca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde  yapılacak Doçentlik Sınavı ile ilgili sınav bilgileri aşağıdaki gibidir. 
İlgililere duyurulur. 

 

SINAV TARİHİ

SINAVIN SAATİ

SINAVIN YERİ


SINAVIN ALANI

30 Eylül 2016

10.00

Eğitim Fakültesi

5. Kat  E-527

Sosyal Bilgiler Eğitimi