Doçent Sayımızda Artış

.

      Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Yasemin UZUN,  7100 sayılı Kanun kapsamında Doçent ünvan ve yetkisini almaya hak kazanmıştır.

       Kendisini kutlar başarılarının devamını dilerim.

 

 

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ
Dekan