Doçent Sayımızda Artış

.

Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarımızdan  Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ERGEN,  7100 sayılı Kanun kapsamında Doçent ünvan ve yetkisini almaya hak kazanmıştır.

Kendisini kutlar başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ
Dekan