Doçent Sayımızda Artış

.

      Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Serpil KAPAR,  7100 sayılı Kanun kapsamında Doçent ünvan ve yetkisini almaya hak kazanmıştır.

       Kendisini kutlar başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ
Dekan