!!! ACİL !!! YILLIK İZİNLERİN İPTALİ

18.07.2016 tarih ve 27774 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2016/16 sayılı ve "Yıllık İzinlerin Kaldırılması" konulu Başbakanlık genelgesi gereğince Fakültemiz akademik ve idari personelinin yıllık izinleri kaldırılmıştır.

Yıllık izin kullanmakta olan akademik ve idari personelimizin 19 Temmuz 2016 Salı günü mesai yerlerinde olmalarını ve mesai saatlerine riayet etmelerini önemle rica ederim.

 

Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL
Dekan V.