4. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yabancı Diller Eğitim Bölümü, ULEAD ve UDEAD işbirliği ile düzenlenen kurultayın açılış konuşmalarını sırasıyla Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Dinçay Köksal, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Sarıçoban ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer yaptı.

Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Dinçay Köksal konuşmasında şunları söyledi:

“Yabancı dil eğitimi ülkemizde önemli bir sorundur. Maalesef çok özel gayretlerin dışında yabancı dil öğrenme – öğretmede başarılı değiliz. İhtiyaç analizi yapılmadan, paydaş görüşleri alınmadan eksik üretilen programların doğal olarak ürünleri de eksik olmaktadır. Bu çerçevede bu kurultayın bu alanda tüm paydaşların sorunlarına ışık tutacak sonuçlar üretmesini beklemekteyiz. İki gün sürecek kurultayda, küçük çalışma grupları ile öğretmen yeterlilikleri, öğretmen programları, akreditasyon uygulamaları, ölçme değerlendirme, materyal geliştirme, öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi standartları ele alınacaktır. Kalite bir kez elde edilince, sona erecek bir süreç değildir. Kaliteyi elde etmek ve sürdürülebilir kılmak kalite güvencinin esasını teşkil eder. Bu kurultayın sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum”.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Sarıçoban ise kurultayın tarihçesi ile ilgili bilgiler verirken, sempozyumun düzenlenmesine sunduğu desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e ve Eğitim  Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal’a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise kurultayda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yabancı Dil Bizim İçin Bir Amaç Değil Şüphesiz Ki Çok Değerli Bir Araç”

“Ben de burada bulunan birçok hocamız ve öğrencimiz gibi hayatının belli bir döneminde uzunca bir süre İngilizce öğrenmeye çalışmış birisi olarak karşınızda duruyorum. Üniversiteye başladığım ilk yılları hatırlıyorum. Öğrenim gördüğüm lisenin İngilizce öğretme düzeyi yetersizdi ama üniversiteye geldiğimde çok yoğun İngilizce kullanılması gereken bir bölüme gelmiştim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. Orada fark ettim ki Türkiye’nin İngilizceyi çok iyi öğreten liselerinden gelmiş öğrencilerle aynı sınıfı paylaşıyorum. O zaman doğrusu İngilizce öğretme ve öğrenme anlamında Türkiye’nin en kötü ve en iyi okulları arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu gördüm. Doğrusu bu açığı kapatmak için ciddi bir İngilizce öğrenme tecrübem oldu. Devlet bursu ile İngiltere’de 6 yıl okuma fırsatım oldu. O zaman bir yabancı dili öğrenmenin ne demek olduğunu daha iyi görmüş oldum. İngilizce anadili ya da eğitim dili olmayan bir ülke olarak Türkiye’nin yabancı dilde eğitimi kalite anlamında ciddi bir biçimde arttırması gerekiyor. Zira yabancı dil ve özellikle de İngilizce bizim için bir amaç değil şüphesiz ki çok değerli bir araç. Öğrencilerimizin bu gözle bakması lazım. Bugün dünya dili haline gelmiş olan İngilizceyi biliyor olmak herhangi birisinin elindeki en değerli silahlardan, en değerli araçlardan birisi. Silah tabirini şu anlamda kullanıyorum. Günümüz gerçekten bilginin yarıştığı bir yüzyıl ve bundan sonra bu hep böyle olacak. O anlamda gerçekten elimizdeki gerçek silahın da yabancı dil gibi unsurlar olduğunu asla unutmamamız lazım. İşte bu anlamda gerçekten böyle bir sempozyumun 4.’süne ev sahibi olmak bizim üniversitemiz için büyük bir gurur vesilesi”.

Rektör Acer, yabancı dil eğitiminin büyük oranda kişisel çabaya dayandığının da altını çizerek şunları ifade etti: “Yapacağınız kişisel çalışmalar, yabancı dile hayatınızda ne derecede yer ayırdığınız bu anlamda çok önemli. Bu sempozyumda asıl olarak yabancı dil öğretmeyi tartışacak hocalarımız. Acaba ülkemizde yabancı dili daha iyi öğretmenin yöntemleri neler olmalarıdır konusu bence çok önemli. Geçen bir arkadaşımız şaşırarak ‘ÇOMÜ Kreş’tede mi yabancı dil öğretmeye başladılar?’ demişti. Gerçekten öyle, bizim üniversitemiz kampüsünde yer alan ÇOMÜ Kreş’te haftada 2 saat İngilizce eğitim var. Şimdi kreşte öğretmeye başlayıp da üniversiteyi bitiren öğrencilerimizin İngilizcesinin veya yabancı dilinin hala yetersiz olduğunu söylüyorsak ortada çözmemiz gereken bir sorun var demektir. Şüphesiz ki Türkçe’nin köken olarak Batı dilleri kökeninden gelmiyor olması bizim Batı dillerini öğrenmemizi zorlaştırıyor. Ama bu zorluk aşılamayacak bir zorluk anlamına da gelmiyor. İşte bu sempozyum ve burada bulunan bu alana emek, gönül vermiş hocalarımızın çabaları çok önemli. Onların görüşlerini bir araya getirmek, yaygınlaştırmak, duyurmak Milli Eğitim Bakanlığı da dâhil olmak üzere, YÖK dâhil olmak üzere hepimizin ortak çabası olmalı”.

Rektör Acer, kurultayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.