2017 – 2018 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı Tarihi ve Yeri

.

Özel Yetenek Sınavı Tarihi ve Yeri:

a) Resim-İş Eğitimi

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavı (11 – 12 Temmuz 2017) tarihlerinde Anabilim Dalımız atölyelerinde (Terzioğlu Yerleşkesi’nde, Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası’nın Zemin Katı) yapılacaktır. Adayların hangi atölyelerde sınava girecekleri, listeler halinde panolarımızda ilan edilecek ve “Sınava Giriş Belgeleri” kontrol edilerek sınav salonlarına alınacaklardır. Sınav, sabah saat 10:30’da başlayacak ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.


b) Müzik Eğitimi:

Sınav, (11 – 14 Temmuz 2017) tarihlerinde ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek salonunda yapılacaktır. Sınavın başlama saati 10.00’ dur. Adayların, hangi sırayla sınava girecekleri, sınavın yapılacağı yerde listeler halinde ilan edilecek ve “Sınava Giriş Belgeleri” ve özel kimlikleri kontrol edilerek sınav salonlarına alınacaklardır. Sınava Giriş Belgeleri ve özel kimlik belgeleri olmayan adaylar sınava alınmazlar. Sınav tek aşamalı olarak yapılacaktır.