2016-2017 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

2016-2017 Akademik Yılı Güz Döneminde Fakültemiz bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başlayacaktır. Programa başvurular 07 – 10 Ekim 2016 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevirimiçi (online) olarak alınacaktır.

Atamaya Esas Alan

Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı

Okuyan Kont. (ÇOMÜ)

Mezun Kont. (ÇOMÜ)

Mezun Kont.

(DİĞER)

Toplam

Adalet

Kamu Yönetimi

5

3

5

13

Bahçe Peyzaj

Bitki Koruma

5

3

2

10

Peyzaj Mimarlığı

5

3

3

11

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

30

10

20

60

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

15

10

10

35

Moleküler Biyoloji ve Genetik

10

--

10

20

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

40

15

30

85

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

120

30

40

190

Felsefe

Sosyoloji Bölümü

30

15

25

70

Fizik

Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği

10

10

10

30

Gıda Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

5

3

5

13

Görsel Sanatlar

Resim

10

5

5

20

Geleneksel Türk Sanatları

10

3

5

18

Grafik Tasarımı Bölümü

10

3

5

18

Harita Tapu Kadastro

Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği

5

3

5

13

Hayvan Yetiştiriciliği

Zootekni

15

15

5

35

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı

30

10

20

60

Kimya

Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği

15

5

10

30

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

10

5

5

20

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği

10

5

5

20

Matematik

Matematik Bölümü

50

15

30

95

Muhasebe ve Finansman

İktisat

8

3

5

16

Maliye

8

3

5

16

İşletme

8

3

5

16

Radyo - Televizyon

Radyo Televizyon

15

10

5

30

Sağlık

Ebelik Bölümü

20

10

20

50

Hemşirelik Bölümü

20

10

20

50

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

20

10

15

45

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Bölümü

15

10

10

35

Seramik ve Cam Teknolojisi

Seramik

8

5

5

18

Su Ürünleri

Su Ürünleri Mühendisliği

5

5

5

15

Balıkçılık Teknolojisi

5

5

5

15

Tarım Teknolojileri

Ziraat Fakültesi

20

10

10

40

Tarih

Tarih Bölümü

70

20

40

130

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

80

20

40

140

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

8

5

5

18

 

 

750

300

450

1500

 

 Kimler Başvuru Yapabilir :

1- Başvuru tarihinde 4. (son) sınıfta öğrenim görmeye hak kazanmış üniversitemiz öğrencileri.

2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri.

3- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde ÖSYM Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara öncelik hakkı verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır.

4- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri iade edilmez.

5- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir.

6- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Usül ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

7- Boş kalan kontenjanların diğer alanlara aktarımı yapılabilir.

8- Fakültemiz bünyesinde 2015-2016 Akademik Yılı Yaz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran kursiyerlerden 15 Temmuz darbe girişimi sonrası izinlerin iptal edilmesi nedeniyle ilk dönem derslerine devam edemeyenler, dilekçe ve ikinci dönem öğrenim ücretini yatırdıklarına dair banka dekontu ile Fakültemize başvurmaları halinde devam edemedikleri ilk dönem derslerini, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla açılacak olan formasyon programında tamamlayabileceklerdir.      

Dersler ve Programın Süresi:

  • Birinci Dönem dersleri 2016-2017 Akademik Yılı Güz Yarıyılında tamamlanacak olup, 2017 Ocak ayında programın tamamlanabilmesi için hafta içi ders ve sınavlar yapılacaktır. (Akademik Takvim daha sonra belirlenecektir.) Dersler 23 Ekim 2016 Pazar günü başlayacaktır.
  • İkinci Dönem dersleri Üniversitemiz 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimine göre, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması hafta içi, teorik dersleri ise Pazar günleri yapılacaktır.
  • Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  • Öğrenim Gideri Ücreti: 2000 TL. (1000+1000) iki taksite alınacaktır.
  • Başvuru Tarihi ve Yeri: 07 – 10 Ekim 2016 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevirimiçi (online) olarak alınacaktır. Kesin kayıt hakkı kazananlar 11 Ekim 2016 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir.
  • Kesin Kayıt Tarihleri: 12-14 Ekim 2016 tarihlerinde şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi.

3- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Ekim 2016 tarihli)

4- Nüfus cüzdan fotokopisi

5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

6- 2 adet vesikalık fotoğraf.