2015-2016 Akademik Yılı Yaz Okulu Açılacak Dersler ve Ücret Tablosu

2015-2016 Akademik Yılı Yaz Okulu Açılacak Dersler ve Ücret Tablosu

Bölüm

Ders Kodu

Dersin Adı

Saat

Ücreti

Hafta

Ders

Saati

Yat.Ücret

 

 

İlköğretim

SNÖ 436

Türk Eğitim Tarihi (202)

1,61

14

2

45,08

SNÖ 217

Öğretim İlke ve Yöntemleri (303)

3

67,62

SNÖ 329

Drama  (223)

4

90,16

OÖÖ333

İstatistik (202)

2

45,08

Yabancı Diller Eğitimi

İNÖ 207

Dil Bilim 1  (303)

3

67,62

İNÖ 218

Dil Bilim 2  (303)

3

67,62

İNÖ 406

Karşılaştırmalı Eğitim   (202)

2

45,08

İNÖ 314

Türkçe İngilizce Çeviri  (303)

3

67,62

Türkçe Eğitimi

TRÖ 413

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri  (202)

2

45,08

TRÖ 406

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (202)

2

45,08

TRÖ 421

Rehberlik (303)

3

67,62

 

                Yükseköğretim Kurulu Kararı gereğince ikinci öğretim ve yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda açıklanan normal öğretim ücretini ödeyeceklerdir.

  1. Yaz Öğretimi öğrenim ücretleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yaz Okulu adına açılan Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi 17000-5015 (IBAN:TR340001002294000170005015) nolu hesaba yatırılacaktır.
  2. Öğrencilerin ders ücretlerini yatırırken, banka makbuzuna isim ve öğrenci numarası yanında mutlaka ders ismini de yazdırmaları gerekmektedir. Dersin adının yazdırılmadığı makbuzlar geçerli değildir.

Geçici Kayıt Tarihleri :  27 – 29 Haziran 2016  ( Bu tarihlerde ücret yatırılmayacaktır.)

Kesin Kayıt Tarihleri :  30 Haziran – 01 Temmuz 2016  (Dersin açılması kesinlik kazanırsa ücret yatırarak başvuru yapınız)

Not: Dilekçeler ilgili bölümlerin sekreterliğine verilecektir.