2015 - 2016 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANANLAR

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi.
  3. Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Temmuz 2016 tarihli)
  4. Nüfus cüzdan fotokopisi.
  5. 2 Adet Fotoğraf
  6. İlk taksitin yatırıldığına dair hesap dekontu (Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Şb. IBAN: TR480001002294121577485039  nolu hesaba Türkiyenin her yerinden yatırma imkanı bulunmaktadır. ATM makbuzlarında yatıranın TC No ve Kimlik Bilgileri eksik olduğundan kabul edilmez. Mutlaka Bankaya yatırınız ve Banka Makbuzunun Açıklamalar kısmına adayın TC Kimlik No, Ad Soyad ve Formasyon 1. Taksit diye mutlaka belirtilmelidir.)
  7. Diğer üniversite okuyan kısımlarında adayların isimleri kazandı şeklinde geçse dahi eğer bulundukları üniversitede açıköğretim veya uzaktan öğretim okumadıkları anlaşılırsa kayıtları YAPILMAZ.

Formasyon kayıtları 18,19,20 Temmuz 2016 tarihlerinde saat 09.00-12.00 / 13.30-16.30 saatleri arasında AZ-017 numaralı ofiste şahsen veya noter vekaleti aracılığıyla yapılacaktır.

Formasyon eğitimi almaya hak kazananların listesini görmek için, tıklayınız.