2015-2016 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı İlanı

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN

2015 – 2016 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI İLANI

2015 - 2016 Akademik yılı için özel yetenek sınavı ile Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü; Resim İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Programlarına öğrenci alınacaktır. Kontenjanlar, başvuru ve sınav tarihleri istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

BÖLÜM/PROGRAM

KONTENJAN

Normal Öğretim

BAŞVURU TARİHLERİ

SINAV TARİHLERİ

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

(30)  2015 ÖSYS Kılavuzunda Belirtilecek Sayı Kadar

17- 26 Ağustos 2015

Tarihleri Arasında

İnternetten

01 – 04 Eylül 2015

Resim İş Eğitimi Anabilim dalı

(30)   2015 ÖSYS Kılavuzunda Belirtilecek Sayı Kadar

17 – 26 Ağustos 2015

Tarihleri Arasında

İnternetten

01 – 03 Eylül 2015

BAŞVURMA KOŞULLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kayıtların başlama tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c) 2015 YGS puan türüne bakılmaksızın;

  • Müzik Eğitimi Anabilim Dalı için en az 220.000 YGS Puanı,
  • Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı için en az 200.000 YGS Puanı almış olmak.

d) 28 Ağustos 2015 tarihine kadar aşağıda istenen belgeleri göndermiş olmak.

e) Müzik Eğitimi Anabilim Dalını kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenir.

f) Aday Kabul İşlemleri ve Sınavlar, Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı Yönergesi'nin belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülür.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1-   Aday Başvuru Formu (İnternetten başvuru sırasında alınacak)

2-   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-   2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, (kıyafet yönetmeliğine uygun, cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

 Ön Kayıtlar http://egitim.comu.edu.tr/ adresinde verilen linkten online olarak yapılacaktır.

 İrtibat: Tel: 286.217 13 03 Dahili 37 01 -37 02   e-posta: egitim@comu.edu.tr faks:286.212 07 51