2015 – 2016 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Ders Yükü Bildirim Formları
Fakültemizde görevli öğretim elemanlarının, 2015 – 2016 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Ders Yükü Bildirim Formlarını, öğrenci sayılarının da belirlenerek 2 nüsha olarak (II. öğretim içinde 2 nüsha) doldurmaları, doldurulan formları Bölüm Sekreterine teslim etmeleri,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 40/a maddelerine göre Fakültemiz dışından görevlendirilen öğretim elemanlarından birden fazla Bölümde ders görevi olanların, ders yükü bildirim formlarını ders görevi olan Bölümlerin Bölüm Başkanlarından birisine imzalattıktan sonra imzalattırdıkları Bölümün Bölüm Sekreterlerine teslim etmeleri gerekmektedir.